تماس با ما
 

 آن دسته از خشونت‌های خانگی که به جای آثار جسمی عمدتا آثار روانی دارند و اغلب تاثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر زندگی فرد برجای می‌گذارند با عنوان «سوءاستفاده روانی» یا عاطفی شناخته می‌شوند.


سوءاستفاده روانی زمانی رخ می‌دهد که فردی سعی بر متقاعد کردن فرد دیگری از طریق باورهای درست یا نادرست خود دارد. این نوع سوءاستفاده اغلب در زندگیِ فرد قربانی تغییرات شدیدی برجای می‌گذارد و در حالی که اغلب خود فرد از این بهره‌کشی عاطفی بی‌خبر است مجبور می‌شود نیازها و خواسته‌های فرد سوءاستفاده‌گر را برآورده سازد.

به نقل از سای‌سنترال، سوءاستفاده روانی بر اعتماد به نفس فرد اثرات منفی می‌گذارد و در واقع قربانی این سوءرفتار اغلب احساس بی‌پناهی و حتی ناامیدی می‌کند.

علاوه بر این فردی که دیگران را مورد سوءاستفاده روانی قرار می‌دهد به‌ طور ماهرانه‌ای قربانی خود را متقاعد می‌سازد که اگر زندگی خوبی ندارد و با حسی از ناامیدی و وابستگی احاطه شده به دلیل اشتباهات و خطاهای خودش است و بدین ترتیب فرد قربانی، خود را مسئول اتفاقات بدی می‌داند که برایش رخ می‌دهند. این روابط بعضا در میان زوج‌هایی که یکی از آنها روحیه سلطه‌جویی دارد مشاهده می‌شود. سوءاستفاده روانی اغلب به شکل رفتارهای زیر نمود پیدا می‌کند:

- تحقیر و شرمنده ساختن

- رفتارهای توهین‌آمیز و بی‌توجهی‌های مداوم

- انتقادهای سرسختانه

- خودداری از برقراری ارتباط

- نادیده گرفتن طرف مقابل

- سرزنش و با صدای بلند صحبت کردن

- حسادت‌های نامعقول

- دمدمی مزاج بودن‌های شدید

- تمسخر و نیشخند

- گفتن جملاتی مانند: «من تو را دوست دارم اما ...» یا «اگر این کار را انجام ندهی، من هم ...!»

- تسلط و تلاش برای سلطه کامل بر طرف مقابل

- محبت نکردن

- همواره مقصر دانستن طرف مقابل

- جدا کردن طرف مقابل از خانواده و دوستان

- در اختیار گرفتن دارایی‌های فرد مقابل برای کنترل بیشتر بر او

- تهدید به خودکشی در صورتی تصمیمی قربانی برای ترک سوءاستفاده‌گر

مهمترین نکته‌ای که باید در مواجهه با چنین سوءرفتارهایی به ‌خاطر داشته باشید این است که در شکل‌گیری چنین رابطه‌ای شما به هیچ‌وجه مقصر نیستید بلکه این‌ گونه افراد سلطه‌گر مهارت این را دارند که به شما القا کنند که شما همیشه مقصر هستید و دلیل آزارهای آن‌ها به شما روا می‌دارند اشتباهات خودتان است. در واقع این افراد به خوبی می‌دانند که هر فردی نقاط ضعفی دارد و از این نقاط ضعف علیه شما استفاده می‌کنند.

باید بدانید که رفتار این افراد در عین حال که بیمارگونه است می‌تواند بسیار گیج‌کننده باشد. آن‌ها امکان دارد در مکان‌های عمومی و در کنار دیگران برخوردهای بهتری داشته باشند اما در روابط خصوصی‌تر بسیار متفاوت و آزاردهنده هستند. بنابراین اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید برای جلوگیری از آزارهای روانی بیشتر و از بین رفتن اعتماد به نفس خود می‌توانید برای رهایی از این زندان عاطفی که برایتان ایجاد شده از یک روانشناس کمک بگیرید.:: موضوعات مرتبط: سلامت وروانشناسی
ن : آیدین
ت : شنبه هفدهم آبان 1393
 

 آن دسته از خشونت‌های خانگی که به جای آثار جسمی عمدتا آثار روانی دارند و اغلب تاثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر زندگی فرد برجای می‌گذارند با عنوان «سوءاستفاده روانی» یا عاطفی شناخته می‌شوند.


سوءاستفاده روانی زمانی رخ می‌دهد که فردی سعی بر متقاعد کردن فرد دیگری از طریق باورهای درست یا نادرست خود دارد. این نوع سوءاستفاده اغلب در زندگیِ فرد قربانی تغییرات شدیدی برجای می‌گذارد و در حالی که اغلب خود فرد از این بهره‌کشی عاطفی بی‌خبر است مجبور می‌شود نیازها و خواسته‌های فرد سوءاستفاده‌گر را برآورده سازد.

به نقل از سای‌سنترال، سوءاستفاده روانی بر اعتماد به نفس فرد اثرات منفی می‌گذارد و در واقع قربانی این سوءرفتار اغلب احساس بی‌پناهی و حتی ناامیدی می‌کند.

علاوه بر این فردی که دیگران را مورد سوءاستفاده روانی قرار می‌دهد به‌ طور ماهرانه‌ای قربانی خود را متقاعد می‌سازد که اگر زندگی خوبی ندارد و با حسی از ناامیدی و وابستگی احاطه شده به دلیل اشتباهات و خطاهای خودش است و بدین ترتیب فرد قربانی، خود را مسئول اتفاقات بدی می‌داند که برایش رخ می‌دهند. این روابط بعضا در میان زوج‌هایی که یکی از آنها روحیه سلطه‌جویی دارد مشاهده می‌شود. سوءاستفاده روانی اغلب به شکل رفتارهای زیر نمود پیدا می‌کند:

- تحقیر و شرمنده ساختن

- رفتارهای توهین‌آمیز و بی‌توجهی‌های مداوم

- انتقادهای سرسختانه

- خودداری از برقراری ارتباط

- نادیده گرفتن طرف مقابل

- سرزنش و با صدای بلند صحبت کردن

- حسادت‌های نامعقول

- دمدمی مزاج بودن‌های شدید

- تمسخر و نیشخند

- گفتن جملاتی مانند: «من تو را دوست دارم اما ...» یا «اگر این کار را انجام ندهی، من هم ...!»

- تسلط و تلاش برای سلطه کامل بر طرف مقابل

- محبت نکردن

- همواره مقصر دانستن طرف مقابل

- جدا کردن طرف مقابل از خانواده و دوستان

- در اختیار گرفتن دارایی‌های فرد مقابل برای کنترل بیشتر بر او

- تهدید به خودکشی در صورتی تصمیمی قربانی برای ترک سوءاستفاده‌گر

مهمترین نکته‌ای که باید در مواجهه با چنین سوءرفتارهایی به ‌خاطر داشته باشید این است که در شکل‌گیری چنین رابطه‌ای شما به هیچ‌وجه مقصر نیستید بلکه این‌ گونه افراد سلطه‌گر مهارت این را دارند که به شما القا کنند که شما همیشه مقصر هستید و دلیل آزارهای آن‌ها به شما روا می‌دارند اشتباهات خودتان است. در واقع این افراد به خوبی می‌دانند که هر فردی نقاط ضعفی دارد و از این نقاط ضعف علیه شما استفاده می‌کنند.

باید بدانید که رفتار این افراد در عین حال که بیمارگونه است می‌تواند بسیار گیج‌کننده باشد. آن‌ها امکان دارد در مکان‌های عمومی و در کنار دیگران برخوردهای بهتری داشته باشند اما در روابط خصوصی‌تر بسیار متفاوت و آزاردهنده هستند. بنابراین اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید برای جلوگیری از آزارهای روانی بیشتر و از بین رفتن اعتماد به نفس خود می‌توانید برای رهایی از این زندان عاطفی که برایتان ایجاد شده از یک روانشناس کمک بگیرید.:: موضوعات مرتبط: سلامت وروانشناسی
ن : آیدین
ت : شنبه هفدهم آبان 1393
با این ترفند می توانید اعداد ۱۱ تا ۱۹ را به سرعت، ضرب کنید.
مثال :
می خواهید ۱۷ را ضربدر ۱۵ کنید.
عدد بزرگتر را با یکان عدد کوچکتر جمع کنید.
۲۲=۵+۱۷
و در جلوی حاصل جمع صفری قرار دهید. یعنی (۲۲۰)
سپس یکان دو عدد را در هم ضرب کنید.
۳۵=۵×۷
و حالا عدد ۲۲۰ را با ۳۵ جمع کنید. که می شود ۲۵۵
پس ۲۵۵=۱۵×۱۷
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
مثالی دیگر:
?=۱۴×۱۵
۱۹=۴+۱۵
۱۹۰ <---- ۱۹
۲۰=۴×۵
۲۱۰
=۲۰+ ۱۹۰:: موضوعات مرتبط: آموزشی
ن : آیدین
ت : شنبه هفدهم آبان 1393
 

 در گذشته ، وقتی که در حاصل ضرب دو عدد یک رقمی شک داشتيم ، مجبور بوديم که حاصل ضرب آن دو عدد را در گوشه ای از کاغذ حساب کنيم ، اما حالا راهی یاد گرفته ايم که کار من را بسیار آسان کرده است . بد نیست که شما هم این راه را یاد بگیرید .

فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب 5×6 را حساب کنیم . انگشت های هر دو دست را باز می کنیم . بعد می گوییم : چون یکی از عددها 5 است ، پس هر پنج انگشت دست چپ را باز نگاه می داریم . چون عدد دیگر 6 است و شش یک واحد از پنج بیش تر است پس یک انگشت دست راست را تا می کنیم . آن وقت حاصل ضرب شماره انگشت هایی را که تا نکرده ایم به دست می آوریم . دست چپ پنج انگشت باز دارد و دست راست چهار انگشت باز ، پس 20= 5×4 . بعد در برابر هر انگشت تا کرده، ده واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم . در این مثال، چون یک انگشت تا کرده بودیم ، پس 10 را به 20 اضافه می کنیم ، می شود 30 .

AWT IMAGE

حالا فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب 7×6 را به دست آوریم . انگشت های هر دو دست را باز می کنیم . چون 6 یک واحد از پنج بیش تر است ، پس یکی از انگشت های دست چپ را تا می کنیم . چون 7 دو واحد بیش تر ا ز پنج است ، پس دو تا از انگشت های دست راست را تا می کنیم . حالا 4 تا از انگشت های دست چپ و 3 تا از انگشت های دست راست باز است . حاصل ضرب 4×3 را به دست می آوریم که می شود 12 . آن وقت برای هر انگشتی که تا کرده ایم 10 واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم . در این مثال چون سه انگشت تا کرده داریم ، 30 واحد به 12 اضافه می کنیم ، حاصل 42 می شود . پس : 42 = 30 + 3 × 4=6× 7

AWT IMAGE

حالا یک مثال دیگر می آورم؛ فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب 8× 7 را به دست آوریم . انگشت ای هر دو دست را باز می کنیم . چون عدد 8 سه واحد از پنج بیش تر است ، پس 3 تا از انگشت های دست چپ را تا می کنیم . چون عدد 7 دو واحد از پنج بیش تر است ، پس 2 تا از انگشت های دست راست را تا می کنیم . حاصل ضرب انگشت های باز هر دو دست ، یعنی 2× 3 را به دست می آوریم که می شود 6 چون روی هم رفته پنج انگشت از هر دو دست را تا کرده ایم ، 50 واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم . حاصل 56 می شود؛ یعنی: 56 = 50 +.3 × 2= 7×8

 

 

 

 

AWT IMAGE:: موضوعات مرتبط: آموزشی
ن : آیدین
ت : شنبه هفدهم آبان 1393
چگونه احساس مسئولیت را در مدرسه به دانش آموزان بیاموزیم

داشتن مسئولیت و یا حس مسئولیت و برای آن کاری را انجام دادن دو مقوله بسیار مهمی است که باید در سنین کودکی از آن ها برخوردار شویم و یا آموزش دیده باشیم. و بسیار بهتر است که این مهم در مدرسه هم انجام شود؛ چرا که دانش آموزان ساعات مفید روز خود را در مدرسه سپری می کنند. اما چطور و چگونه؟

۱

مدرسه یک مکان فیزیکی است و نیازمند وارسی کردن و مرتب کردن آن فضا است. می توان با طبقه بندی کردن این کارها و متناسب کردن آن با هوش های چندگانه در انسان آن کارها را در مدرسه به گونه ای سازماندهی کرد که بتوان به تمامی دانش آموزان پروژه و یا سهمی از یک مسئولیت و کار بزرگ یا کوچک را سپرد و آن را مدام پیگیری کرد؛ و به این ترتیب گام موثری در دادن احساس مسئولیت به دانش آموزان برداشت.

۲

در اغلب مدارس، دانش آموزان رستوران و یا سالن غذاخوری دارند. می توان نحوه تهیه مواد اولیه برای یک وعده غذایی، آماده کردن اولیه غذا، درست کردن آن، چیدن برای دانش آموزان، نظارت بر رستوران و در نهایت نظافت رستوران در آن روز را به دانش آموزان سپرد. این کار باعث می شود که دانش آموزان نتیجه زحمات یک وعده غذایی را به خوبی درک کنند. نکته اینجاست که فقط برخی از دانش آموزان به این کار علاقه نشان می دهند و این هنر معلمان و کادر آموزشی است که با ترفندی خاص این مهم را دریابند.

۳

در برخی از مدارس می توان کاشت، و برداشت گیاهان و یا سبزیجات را به دانش آموزانی که هوش طبیعت گرا دارند سپرد. آن ها به خوبی می توانند از پس نظافت آزمایشگاههای علوم، تهیه انواع حشرات و کرم ها برای بقیه کلاس ها برآیند. به دین گونه علاوه بر تقویت آن دانش آموز در این حوزه و افزایش علم او، احساس مسئولیت او نیز بسیار افزایش می یابد. آن ها حتی تمام گلدان های شما را در راهروها و … مراقبت می کنند و یک برنامه منظم آبیاری به شما ارائه می دهند.

۴

برخی از دانش آموزان قادر هستند آموزش های لازم را به کودکان سن پایین تر برای علومی چون ادبیات، دیکته و زبان رایاد بدهند. اینگونه دانش آموزان سخنورانی هستند که می توانند مسئولیت هایی همچون برگزاری جشن ها و نظارت کلی بر تمام مسئولیت های معماری مدرسه و بررسی کنترل کیفی دانش آموزان دیگر را بر عهده گرفته و همچون بازرسان موفق عمل کنند. اینگونه دانش آموزان هوش کلامی و برون فردی مناسبی در این زمینه دارند.

۵

به برخی از دانش آموزان می توان نظافت حیاط، سریع انجام دادن این کار، جمع کردن توپ های زنگ ورزش و سازماندهی دانش آموزان در مواقعی که لازم است را سپرد. اینگونه دانش آموزان قادر هستند در اردوهای جمعی نقش ناظران موفق را بازی کنند. همچنین قادر هستند به حفظ و نگهداری فضاهای ورزشی و حیاط کمک شایانی نمایند. این ها دانش آموزانی با هوش بدنی می باشند.

۶

می توان به دانش آموزانی با هوش بصری، کارهای هنری، تزیینات دیوارها، مرتب نگه داشتن عوامل بصری در معماری، خرید بخشی از مبلمان زیبای مدرسه، رنگ آمیزی نیمکت های مدرسه در حیاط و … را پیشنهاد نمود. آن ها حتی می توانند فضاهای جمعی و دوستانه بسیار زیبایی را طراحی کنند که تمامی دانش آموزان از آن فضاها به عنوان فضاهایی برای نشر ایده های خلاقانه کمک بگیرند.

۷

زمانی کادر مدرسه موفق می شوند از این پتانسیل عظیم بهره بگیرند و نیز در امر خطیر پرورش احساس مسئولیت دانش آموزان موفق شوند که به دانش آموزان اختیار زیادی بدهند و اینگونه نباشد که آن ها فقط انجام دهنده کار باشند بدون اینکه قادر باشند ایده بدهند. فرایند تصمیم گیری تماما به عهده دانش آموزان باشد و معلمان فقط نقش رهبری سیستم را داشته باشند. و دیگر آنکه اگر فعالیت آن ها در جهت خدمت و پایداری بنای ساختمان باشد آن ها می توانند در فرایند نگهداری ساختمان کمک شایانی نمایند.:: موضوعات مرتبط: آموزشی
ن : آیدین
ت : شنبه هفدهم آبان 1393
بازگردانی سیستم (System Restore) در ویندوز یکی از ویژگی‌هایی است که گاهی اوقات بسیار کاربرد دارد. با این قابلیت می‌توان ویندوز را به نقطه‌ای بازگرداند که آگاهید در آن زمان سیستم یا لپ‌تاپ شما از هیچ گونه مشکلی رنج نمی‌برده است.

برخی اوقات پیش می‌آید که کامپیوتر ما دست از کار کردن به صورت روان برمی‌دارد و با مشکلات مختلفی مواجه می‌شود. در این مواقع اغلب تغییری که در سیستم ایجاد کرده‌اید (نصب یک نرم‌افزار یا تغییر یکی از تنظیمات حساس) باعث مشکل در سیستم رومیزی یا لپ‌تاپ شما شده است. اگر این علت خرابی نباشد پس باید بدنبال مقصر بعدی که احتمالاً خرابکار‌های سیستم، مانند ویروس‌ها هستند بگردیم یا اینکه ممکن است کلاً یک مشکل فنی یا سخت‌افزاری برای سیستم شما پیش آمده باشد. System Restore ویژگی محدود و در عین حال بسیار فوق‌العاده‌ای است که کامپیوتر شما را به زمان دلخواه‌ای که از پیش ذخیره کرده‌اید خواهد برد. البته بازگردانی سیستم یا سیستم ریستور  باعث حذف شدن ویروس یا تعمیر فن سیستم شما نمی‌شود! اما اگر مشکل از هنگام نصب کردن یک نرم‌افزار خاص شروع شده باشد، این راه حل قطعاً نجات دهنده خواهد بود و با System Restore می‌توان به نقطه‌ای قبل از اینکه مشکلات شروع به آغاز کنند، بازگشت. تا پایان مطلب با ما همراه باشید تا روش درست انجام اینکار را به شما آموزش دهیم.

1

System Restore به طور مداوم نقاط بازگشتی (Restore Points) را بر جای می‌گذارد. این نقاط بازگشت در هر روز، هر بار که سیستم عامل ویندوز خودش را آپدیت می‌کند، هر وقت که شما نرم‌افزار جدیدی را نصب می‌کنید، یا هر زمان که به صورت دستی می‌خواهید نرم افزاری را بسازید (ایده خوبی است که در این لحظات نقطه بازگشتی وجود داشته باشد تا اگر لپ‌تاپ یا کامیپوتر شخصی شما با مشکلی مواجه شد از System Restore استفاده کنید) ذخیره می‌شوند.

طرز کار نقاط بازگشت به این صورت است که در زمان خوب کار کردن سیستم، از تنظیمات کامپیوتر شما ذخیره‌ای تهیه می‌کنند تا اگر چیزی باعث مشکل شد شما با خیال راحت بتوانید همه چیز را به حالت ایده‌آل بازگردانید. System Restore به هیچ وجه در فایل‌های شخصی شما تغییری ایجاد نمی‌کند، اما ممکن است چند نرم‌افزار نصب شده و درایو را حذف کند.

شما باید System Restore را بر روی هر درایو مورد استفاده خود فعال کنید و حداقل به 300 مگابایت حجم آزاد نیاز در آن درایو نیاز دارید.

حل مشکلات ویندوز8 با System Restore

قبل از اینکه شروع کنید به انجام دادن کاری کنید، باید از این موضوع اطلاع داشته باشید که در حین انجام این فرایند (بیشتر از چند دقیقه طول نمی‌کشد) نخواهید توانست از پی‌سی یا لپ‌تاپ خود استفاده کنید.

به منوی سمت راست ویندوز 8 بروید (با بردن موس به سمت راست و بالای صفحه) سپس بر روی Search کلیک کنید، یا اینکه خیلی راحت کلید‌های ویندوز+Q را با یکدیگر فشار دهید تا بخش جستجوی ویندوز برای شما باز شود. در مستطیل سرچ ویندوز کلمه 'Recovery' را تایپ کنید. سپس با کلیک بر روی 'Settings' در بخش راست صفحه و انتخاب آیکون 'Recovery' به بخش بازیابی ویندوز هدایت خواهید شد.

2

در صفحه‌ای که باز خواهد شد و شبیه به تصویر بالا است گزینه Open System Restore را انتخاب کنید.

به صورت پیش‌فرض آخرین Restore Point به شما نشان داده خواهد شد. در موردی که ما داشتیم همانطور که در تصویر زیر نیز مشاهده می‌کنید آخرین نقطه بازگشت زمانی ساخته شده است که نرم‌افزار BlackBerry's Link بر روی سیستم نصب شده است. حال برای اینکه شما سیستم خود را به آخرین نقطه بازگشت بازگردانید، بر روی گزینه Next کلیک کنید و بعد از آن نیز Finish را انتخاب کنید. در این زمان سیستم شما در زمان به عقب بازخواهد گشت و با صرف چند دقیقه زمان و ری‌استارت شدن آن، سیستمی سر حال را تحویل خواهید گرفت.

3

به عنوان روش جایگزین شما می‌توانید گزینه 'Choose a different restore point' را انتخاب کنید و Next را بزنید. در صورت انتخاب این گزینه شما با آخرین ریستور پوینت‌ها یا نقاط بازگشت که توسط ویندوز به ثبت رسیده مواجه خواهید شد. همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم نقاط بازگشت در زمان‌های حیاتی سیستم به ثبت می‌رسند. یکی از آن‌ها را انتخاب کنید، بر روی Next کلیک کنید و Finish را بزنید. اکنون پی‌سی جدید خود را تحویل بگیرید.

4

ساخت نقاط بازگشت با کمک ویژگی System Restore

5

اکنون اگر بخواهیم همین الان یا در هر زمان دلخواه به صورت دستی یک نقطه بازگشت بسازیم از این روش استفاده می‌کنیم: در بخش جستجوی ویندوز 'Restore' را تایپ کنید و 'Settings' را انتخاب کنید. سپس 'Create a restore point' را برگزینید.

6

با انتخاب گزینه 'Create' به صورت دستی می‌توانید نقطه بازگشتی دلخواه را برای سیستم خود بسازید. از شما درخواست خواهد شد تا نقطه بازگشت را  نام‌گذاری کنید تا در آینده به راحتی مورد شناسایی قرار گیرد. نام دلخواه و مناسبی را بنویسد و 'Create' را کلیک کنید.:: موضوعات مرتبط: کامپیوتر واینترنت
ن : آیدین
ت : شنبه هفدهم آبان 1393
چگونه کودکان با تبلت باهوش تر می شوند

برخی از والدین که کودکان 2 تا 10 سال دارند، معتقدند که تکنولوژی، استعداد تحصیلی کودکانشان را افزایش می دهد. در حالی که 12 تا 15 درصد آن ها بر این عقیده اند که تکنولوژی یا مخرب است یا جز سرگرمی، هیچ تاثیر مثبتی ندارد. اگر شما تبلتی در اختیار کودکانتان قرار دهید، آن ها نیز به اندازه ی شما از آن لذت می برند. اگر می خواهید تبلتی شخصی برای کودکتان بخرید، گزینه ای که از نظر آموزشی و سرگرمی مناسب آن ها باشد انتخاب کنید.

تبلت برای کوچکترها
دو تن از اساتید دانشگاه نیو هامشیر، با مطالعه ی نوشتن و نقاشی کردن کودکان، دریافتند که آن ها قادرند به آسانی با تبلت کار کنند. به گفته ی آنان، اگرچه تبلت نمی تواند جایگزین وسایل سنتی مانند ماژیک ها و مداد شمعی ها شود، اما استفاده از آن سبب افزایش انگیزه ی یادگیری کودکان می شود. همچنین ترویج تکنولوژی بین کودکان سبب می شود آنان در فرآیند یادگیری فعالیت بیشتری داشته باشند و از تخیلات خود به خوبی بهره برند.

تفاوت های سخت افزاری
روش استفاده از تبلت های معمولی، با تبلت های اسباب بازی مخصوص کودکان متفاوت است. تبلت های کودکانه معمولا صفحه ی نمایش ۳.۳ در ۵ اینچی دارند که به پای رزولیشن آی پد نمی رسند و باید به جای لمس آرام آن، با استفاده از یک قلم، فشار زیادی به آن ها وارد کرد. مدل هایی که قلم دارند، از استحکام بالایی برخوردارند و برای راهنمایی کودکان در تنظیمات و نرم افزار ها، بیشتر از آواتار های کارتونی استفاده می کنند. اما کودکانی که به راحتی می توانند از تبلت های معمولی استفاده کنند، هنگام رو به رو شدن با این گجت های کودکانه، سر در گم می شوند.
عمر باتری تبلت های کودکانه زیاد است. اما شما می توانید از تعداد اپلیکیشن های محدودی استفاده کنید. به دلیل تاثیر بازار روی نرم افزار های تبلت، بهترین دستگاه آن است که بیشترین پشتیبانی را از سوی کارخانه ی سازنده دریافت کند.

یادگیری و سرگرمی
هنگامی که تبلت های مخصوص کودکان خود را به منظور نصب نرم افزار، به رایانه یا وب سایت سازنده ی آن متصل می کنید، با توجه به برند و مدل آن، کتاب داستان ها، بازی ها، نرم افزار های مدیاپلیر، نقاشی و رنگ آمیزی، و حتی موزیک ویدئو های فراوانی در دسترس شما قرار می گیرند. این امکانات می تواند در مهارت خواندن، دایره ی لغت و حل مسئله ی ریاضی به کودکان شما کمک کند و امکان یادگیری به وسیله ی بازی های آموزشی جذاب را برای آنان فراهم سازد. با گذر زمان، وقتی کودکان شما رشد کنند، به محتوای این تبلت ها تسلط خواهند یافت، و عموما بعد از ۹ سالگی استفاده از تبلت های کودکانه، برایشان آسان و کم فایده خواهد بود.
در مقابل، به دلیل رقابت در فروش تبلت های معمولی، نرم افزارهای آموزشی بسیاری برای آن ها وجود دارد. بنابراین هنگامی که مدارس تبلت ها را وارد سیستم آموزشی خود می کنند، به جای استفاده از تبلت های کودکانه، از آی پد ها، دستگاه های اندروید و کتاب خوان های کیندل استفاده می کنند. درمقطع ابتدایی در کالیفرنیا، دانش آموزانی که دوره ی استفاده از نرم افزار های آی پد در جبر را گذرانده اند، ۳۰.۵ درصد بیشتر از آن هایی که با کتاب های سنتی آموزش دیده اند، نمره گرفته اند و در حل تمرین هایشان موفق تر بوده اند. همچنین، آن هایی که در کلاس هنر از تبلت استفاده می کنند ۱۱ درصد، بیشتر نمره می گیرند.
هنگامی که معلم زبان انگلیسی در اوهایو، برای افزایش مهارت های خواندن و استفاده از زبان، به دانش آموزان دبیرستانی اجازه داد که از آی پد استفاده کنند، مشاهده کرد که نمره ی آن ها بیشتر از دانش آموزانی است که با تبلت درس نمی خوانند. مدارس به منظور، تمرین خواندن، نقاشی ، قدرت بیان و هر چیزی که تصور کنید، می توانند از تبلت استفاده کنند.

استفاده از مانیتورینگ
وسایل الکترونیکی در طول روز، ساعات زیاد زندگی انسان را صرف خود می کنند. اما با توجه به اینکه کودکان باید حداقل روزی یک ساعت فعالیت فیزیکی داشته باشند، باید قوانینی ایجاد کنید که ساعات استفاده از تبلت برای کودکان را معین کنند.
برخی والدین با وجود اینکه کودکانشان از تبلت برای انجام تکالیف درسیشان استفاده می کنند، از این که آنان تمام زمان تفریحشان را با تبلت بگذرانند ناراحت می شوند. مدت زمانی که کودکان مجازند با تبلتشان سرگرم شوند به سن آن ها بستگی دارد. برای کودکان ۴ تا ۵ سال، نیم ساعت، ۶ تا ۷ سال، یک ساعت و بزرگترها ۲ ساعت بازی با تبلت، مناسب است. والدین باید در استفاده از تبلت با فرزندانشان شریک باشند، تا هم آنان را تحت نظر داشته باشند و هم جزئی از محیط آموزشی باشند. محققان معتقدند که قرار دادن کودکان پیش دبستانی در موقعیت یک تجربه ی واقعی، به جای محدود کردن آن ها به تکنولوژی دیجیتال، آنان را به اکتشاف و تقویت حواسشان تشویق می کند.:: موضوعات مرتبط: عمومی، کامپیوتر واینترنت
ن : آیدین
ت : جمعه سیزدهم تیر 1393